Close Panel

Disclaimer

De website is eigendom van Iwaki Belgium NV en dient ter ondersteuning van haar bedrijfsactiviteiten. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Iwaki Belgium NV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Iwaki Belgium NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Iwaki Belgium NV kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing. Copyright 2014, Iwaki Belgium NV